Άδειες

26th, 2012 by Falcon Electricity

H εταιρεία μας είναι αδειοδοτημένη για τη Συλλογή μεταφορά αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών (εστιατόρια, ξενοδοχεία, εργοστάσια τροφίμων κτλ) από το Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αριθμός Άδειας: 48/2012