Συνεργάτες

9th, 2010 by Falcon Electricity

Μερικοί από τους κύριους συνεργάτες της Falcon Electricity Power Ltd. είναι οι εξής:

Proplan Ltd

Η εταιρεία Proplan Ltd είναι ένας οίκος παροχής εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών στους τομείς της χημικής μηχανικής , της εφαρμοσμένης περιβαλλοντικής τεχνολογίας αντιρύπανσης και της τεχνολογίας τροφίμων. Με πείρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό για πάνω από35 χρόνια και διαθέτοντας ένα πολυ καλά εξοπλισμένο , ιδιόκτητο ερευνητικό κέντρο, έχει εκπονήσει σωρία μελετών τα πορίσματα των οποίων μπήκαν σε εφαρμογή. Εχει επίσης εκπονήσει πολλά σχέδια εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που κατασκευάστηκαν και λειτουργούν με επιτυχία. Η συνεργασία με την Falcon Electricity Power έχει ανοίξει μεγάλες προοπτικές στον τομέα της παραγωγής και χρήσης βιοκαυσίμων.