Υπηρεσίες

9th, 2010 by Falcon Electricity

Η Falcon Electricity Power παράγει και προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις σε πολύ χαμηλότερο κόστος.

Η εταιρεία μας έχει ήδη εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες από τις κυβερνητικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από βιομάζες όπου χρησιμοποιούνται γεννήτριες ηλεκτροπαραγωγικών ζεύγων (Η/Ζ) καθώς επίσης και από ηλιακή ενέργεια με την χρήση φωτοβολταϊκών.

Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση, αποτελεί μία δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής ενέργειας και είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισμών. Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας και μια σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατό να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια, αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κ.ά.).

Μερικά από τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας είναι ότι η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επίσης, η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εταιρεία μας, παραδίδεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου όπου μέσω του Κρατικού Διαχειριστή Ενέργειας, κατευθύνεται σε διάφορες επιχειρήσεις.

Το έμπειρο προσωπικό της Falcon Electricity Power καθώς και η υπερσύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιεί, καθιστούν την εταιρεία ως τον μόνο αυτόνομο φορέα στην Κύπρο που μπορεί να παράγει και να προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια.