Καλωσήρθατε στη Falcon Electricity Power

9th, 2010 by Falcon Electricity

Η εταιρεία μας δημιουργήθηκε με σκοπό την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η Falcon Electricity Power διεξάγει όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και τεχνο-οικονομικές μελέτες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η εταιρεία μας έχει προχωρήσει στην κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (βιομάζα 3000 kW) στην περιοχή Βασιλικού όπου τροφοδοτεί την τοπική βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου. Η εταιρεία έχει επίσης προχωρήσει στην κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (βιομάζα) στην περιοχή Εφταγώνιας.

Η συγκεκριμένη μονάδα θα συνδεθεί και θα παραλληληστεί με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Με αυτή την μονάδα, η εταιρεία μας θα παράγει ενέργεια στην Εφταγώνια γύρω στα 1000 kW ενώ οι μονάδες δουλεύουν με ηλεκτροπαραγωγικά ζεύγη (Η/Ζ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 500 kW η κάθε μια.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Falcon Electricity Power Ltd. προτίθεται να κατασκευάσει Αιολικό πάρκο 500 kW σε μια έκταση 10,000 τετραγωνικών μέτρων αγορασμένης γης στην Εφταγώνια. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά της γης και βρίσκεται ήδη στο στάδιο κατασκευής και στην εξασφάλιση άδειας παραγωγής. Επίσης έχει προχωρήσει στην αγορά γης σε συγκεκριμένη περιοχή, όπου έπειτα από μελέτες βρέθηκε κατάλληλη και επικερδής για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και παραγωγής 500 kW.

Στο μέλλον η εταιρεία μας θα προβεί στην σύναψη περισσότερων συμφωνιών με πελάτες για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιωτικές εταιρείες. Η εταιρεία έχει σκοπό να επεκταθεί σε ολόκληρη την Κύπρο ενώ ήδη περισσότερες από 20 βιομηχανίες έχουν επιλέξει την εταιρεία για τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια.